Nadir Hastalıklar Günü 2022
28 Şubat 2022
Duyurular

HÜGEN 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Hacettepe Üniversitesi Nadir Hastalıklar Günü 2022

Değerli Hacettepeliler,
Üniversitemiz Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN) tarafından, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 14.00’te online olarak  “Nadir Hastalıklar Günü” toplantısı düzenlenmiştir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Nadir Hastalıklar Günü

DUYURU:
Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 25.01.2017 tarih ve 2017-55 sayılı kararına istinaden Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Kaynak Bankası ve Genombilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HÜBİGEM) adının Hacettepe Üniversitesi Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN) olarak değiştirilmesi teklifi; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve isim değişikliği kabul edilmiştir. Merkez, 18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı Resmi Gazete'de yönetmeliği yayımlanarak kurulmuştur.

ÖNEMLİ DUYURU: Hacettepe Üniversitesi Biyobanka Onam Formu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yeniden düzenlenmiş; Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun 31.01.2017 tarihli (Toplantı No: 2017/3, Karar No: 13) uygunluk kararı ile güncel olarak web sayfamızda yer almıştır.
Hacettepe Üniversitesi Biyobanka Onam Formu

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)